Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηλιακών

ΑΠΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΤΟΜΗ ΚΑΖΑΝΙΟΥ

ΤΟΜΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Glass-120

Χωρητικότητα: 120 λίτρα

Αριθμός ατόμων: 2 – 3

Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου: από φύλλο ηλεκτροστατικά βαμένο RAL 9006 για μεγαλύτερη προστασία.

Εσωτερικό θερμοδοχείο: από χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα πάχους 3mm ST37 nach DIN 15085 με διπλή επισμάλτωση (Glass)

Περιμετρικός μανδύας (χιτώνιο) κλειστού κυκλώματος: από χάλυβα πάχους 1.5mm

Μόνωση θερμοδοχείου: από χυτή οικολογική πολυουρεθάνη 50mm πυκνότητας 40Kg/m3.

Προστασία απο ηλεκτρόλυσης με ράβδο μαγνησίου: 30cm

Ηλεκτρική αντίσταση: 4 Kw με αυτόματο θερμοστάτη

Συλλέκτης: 1 Τεμάχια 1,5Tμ

Πλαίσιο συλλέκτη : Προφίλ αλουμινίου 1.2mm ανοδιωμένο

Μόνωση συλλέκτη :Υαλοβάμβακας 40mm

Κρύσταλλο :Πρισματικό ασφαλείας 4mm (tempered) χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου (low iron) ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

Συλλεκτική Επιφάνεια :Επιλεκτική(Τιτανίου) 95% απορρ/κότητα 0,05% ανάκλαση

Υδροσκελετός Συλλέκτη : Χαλκός φ22 οριζόντια – Χαλκός φ10 κάθετα

Βάση: από γαλβανιζέ 2mm

 


 

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Glass-160

Χωρητικότητα: 160 λίτρα

Αριθμός ατόμων: 3 – 5

Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου: από φύλλο ηλεκτροστατικά βαμένο RAL 9006 για μεγαλύτερη προστασία.

Εσωτερικό θερμοδοχείο: από χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα πάχους 3mm ST37 nach DIN 15085 με διπλή επισμάλτωση (Glass)

Περιμετρικός μανδύας (χιτώνιο) κλειστού κυκλώματος: από χάλυβα πάχους 1.5mm

Μόνωση θερμοδοχείου: από χυτή οικολογική πολυουρεθάνη 50mm πυκνότητας 40Kg/m3.

Προστασία απο ηλεκτρόλυσης με ράβδο μαγνησίου: 30cm

Ηλεκτρική αντίσταση: 4 Kw με αυτόματο θερμοστάτη

Συλλέκτης: 1 Τεμάχια 2Tμ

Πλαίσιο συλλέκτη : Προφίλ αλουμινίου 1.2mm ανοδιωμένο

Μόνωση συλλέκτη :Υαλοβάμβακας 40mm

Κρύσταλλο :Πρισματικό ασφαλείας 4mm (tempered) χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου (low iron) ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

Συλλεκτική Επιφάνεια :Επιλεκτική(Τιτανίου) 95% απορρ/κότητα 0,05% ανάκλαση

Υδροσκελετός Συλλέκτη : Χαλκός φ22 οριζόντια – Χαλκός φ10 κάθετα

Βάση: από γαλβανιζέ 2mm

 


 

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Glass-200

Χωρητικότητα: 200 λίτρα

Αριθμός ατόμων: 5 – 7

Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου: από φύλλο ηλεκτροστατικά βαμένο RAL 9006 για μεγαλύτερη προστασία.

Εσωτερικό θερμοδοχείο: από χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα πάχους 3mm ST37 nach DIN 15085 με διπλή επισμάλτωση (Glass)

Περιμετρικός μανδύας (χιτώνιο) κλειστού κυκλώματο: από χάλυβα πάχους 1.5mm

Μόνωση θερμοδοχείου: από χυτή οικολογική πολυουρεθάνη 50mm πυκνότητας 40Kg/m3.

Προστασία απο ηλεκτρόλυσης με ράβδο μαγνησίου: 30cm

Ηλεκτρική αντίσταση: 4 Kw με αυτόματο θερμοστάτη

Συλλέκτης: 2 Τεμάχια 3Tμ

Πλαίσιο συλλέκτη : Προφίλ αλουμινίου 1.2mm ανοδιωμένο

Μόνωση συλλέκτη :Υαλοβάμβακας 40mm

Κρύσταλλο :Πρισματικό ασφαλείας 4mm (tempered) χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου (low iron) ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

Συλλεκτική Επιφάνεια :Επιλεκτική(Τιτανίου) 95% απορρ/κότητα 0,05% ανάκλαση

Υδροσκελετός Συλλέκτη : Χαλκός φ22 οριζόντια – Χαλκός φ10 κάθετα

Βάση: από γαλβανιζέ 2mm

 


 

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Glass-250

Χωρητικότητα: 250 λίτρα

Αριθμός ατόμων: 7 – 9

Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου: από φύλλο ηλεκτροστατικά βαμένο RAL 9006 για μεγαλύτερη προστασία.

Εσωτερικό θερμοδοχείο: από χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα πάχους 3mm ST37 nach DIN 15085 με διπλή επισμάλτωση (Glass)

Περιμετρικός μανδύας (χιτώνιο) κλειστού κυκλώματος: από χάλυβα πάχους 1.5mm

Μόνωση θερμοδοχείου: από χυτή οικολογική πολυουρεθάνη 50mm πυκνότητας 40Kg/m3.

Προστασία απο ηλεκτρόλυσης με ράβδο μαγνησίου: 30cm

Ηλεκτρική αντίσταση: 4 Kw με αυτόματο θερμοστάτη

Συλλέκτης: 2 Τεμάχια 4Tμ

Πλαίσιο συλλέκτη : Προφίλ αλουμινίου 1.2mm ανοδιωμένο

Μόνωση συλλέκτη :Υαλοβάμβακας 40mm

Κρύσταλλο :Πρισματικό ασφαλείας 4mm (tempered) χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου (low iron) ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

Συλλεκτική Επιφάνεια :Επιλεκτική(Τιτανίου) 95% απορρ/κότητα 0,05% ανάκλαση

Υδροσκελετός Συλλέκτη : Χαλκός φ22 οριζόντια – Χαλκός φ10 κάθετα

Βάση: από γαλβανιζέ 2mm

 

 

 

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Glass VR-300

Χωρητικότητα: 300 λίτρα

Αριθμός ατόμων: 9 – 11

Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου: από φύλλο ηλεκτροστατικά βαμένο RAL 9006 για μεγαλύτερη προστασία.

Εσωτερικό θερμοδοχείο: από χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα πάχους 3mm ST37 nach DIN 15085 με διπλή επισμάλτωση (Glass)

Περιμετρικός μανδύας (χιτώνιο) κλειστού κυκλώματος: από χάλυβα πάχους 1.5mm

Μόνωση θερμοδοχείου: από χυτή οικολογική πολυουρεθάνη 50mm πυκνότητας 40Kg/m3.

Προστασία απο ηλεκτρόλυσης με ράβδο μαγνησίου: 30cm

Ηλεκτρική αντίσταση: 4 Kw με αυτόματο θερμοστάτη

Συλλέκτης: 2 Τεμάχια 4Tμ

Πλαίσιο συλλέκτη : Προφίλ αλουμινίου 1.2mm ανοδιωμένο

Μόνωση συλλέκτη :Υαλοβάμβακας 40mm

Κρύσταλλο :Πρισματικό ασφαλείας 4mm (tempered) χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου (low iron) ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

Συλλεκτική Επιφάνεια :Επιλεκτική(Τιτανίου) 95% απορρ/κότητα 0,05% ανάκλαση

Υδροσκελετός Συλλέκτη : Χαλκός φ22 οριζόντια – Χαλκός φ10 κάθετα

Βάση: από γαλβανιζέ 2m